شهادت بزرگ مرد ایرانی را به تمام هموطنان کشور تسلیت عرض مینماییم.

شهادت این بزرگ مرد ایرانی بدون توجه به طرفداری سیاسی تمام مردم کشور ایران را متاسف نموده و این اقدام جنایتکارانه در طول تاریخ ایران بارها انجام شده است.

آرزو داریم ملت ایران بر تمامی ظلم ها و بی عدالتی ها پیروز گردد و تمام حکومت های ظالم نابود شوند