درج آگهی رایگان| ثبت آگهی| نیازمندی| آگهی نامه | در 118

نرم افزار مديريت دامپروري مديران

نرم افزار مديريت دامپروري مديران

آگهی رایگان
  • خدمات خدمات رایانه ای و موبایل
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  •    اصفهان اصفهان
  • 51 بازدید
  • خیابان خواجه عمید(تالار)

نرم افزار مديريت گاوداري مديران داراي دو بخش اصلي مي باشد:


عمليات

مديريت

 


عمليات

قسمت عمليات داراي بخشهاي زير مي باشد:


1.       مشخصات دامها و عمليات


2.       جابجايي دامها


3.       آخرين وضعيت دامهاي ماده


4.       مرور گله


5.       شير توليدي روزانه


6.       تركيب گله


7.       گزارشهاي ورود اطلاعات


8.       ورود اطلاعات دسته اي


9.       ارزيابي مركز اصلاح نژاد


10.    بانك و انبار اسپرم


11.    انبار دارو


 انبار دارو


1.       مشخصات دامها و عمليات

امكان نمايش دامها به تفكيك:


o        ماده


o        نر


o        فري مارتين ماده


o        فري مارتين نر


o        موجود


o        آماده حذف


o        حذف شده


o        تلف شده


o        مجازي


o        همه دامها


 


از قابليت هاي اين بخش از نرم افزار مديريت دامپروري مديران عبارتند از:


-  مشاهده پرونده كامل


-  عمليات جمعي


-  خلاصه پرونده


-  استفاده از صفحه كمكي


-  جستجو(دسته بندي ساده – دسته بندي پيشرفته)و جستجو بر اساس شماره بدن ،شماره ثبت،گوش فلزي و گوش پلاستيكي


-  نمودارها


  مشخصات دامها و عمليات


همچنين اين بخش داراي بخشهاي زير نيز مي باشد


-  مشخصات دام


-  شجره


-  پزشكي و توليد مثل


-  ديگر عمليات


-  شير


   كه هركدام از اين بخشها خود شامل زير بخشهايي مي شوند:


مشخصات دام

-  دام جديد ( ايجاد دام بر اساس مشخصات اصلي دام مانند تاريخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تني،جنسيت،نژادو...و يا ايجاد دام بر اساس كدهاي دام مانند گوش پلاستيكي،شماره بدن،گوش فلزي،گوش بين المللي،نام گل،تاريخ بيمه و...)


-  ويرايش دام(ويرايش دام براساس مشخصات اصلي دام مانند تاريخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تني،جنسيت،نژادو...و يا ايجاد دام بر اساس  كدهاي دام مانند گوش پلاستيكي،شماره بدن،گوش فلزي،گوش بين المللي،نام گل،تاريخ بيمه و...)


-  آمادگي حذف ( با امكان تعيين تاريخ،دليل حذف و تصميم گيرنده و..)


-  حذف دام ( با امكان تعيين وضعيت دام،نوع حذف،نام خريدار،تاريخ،گروه دليل حذف)


-  وضعيت دامهاي ماده ( با قابليت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعيت دام،بازسازي و گزارش گيري،مشاهده وقايع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شيري،آبستن و ...)


-  شناسنامه چاپي دام


 


شناسنامه چاپي دام


شجره

-  مادر


-  فرزندان


-  پدر


-  نامادري


-  ايجاد والدين مجازي (براساس مشخصات اصلي دام،كدهاي دام )


-  اصلاح والدين مجازي


-  خلوص خوني


-  محاسبه همخوني (با امكان انتخاب اسپرم و ذخيره جدول نتايج)


-  نمايش شجره درختي


-  برگشتمحاسبه همخوني


 


اسپرم


شجره دام


پزشكي و توليد مثل

-  درمان وتوليد مثل(درمان، پايان درمان، توليد مثلي، درمانهاي ديگر،اصلاح آخرين ويزيت،حذف آخرين ويزيت، تفكيك نوع، دارو)


-  دارو بدون ويزيت(جديد، اصلاح، حذف، تكرار تجويز دارو، مصرف دارو)


-  فحلي تلقيح نشده(جديد ،اصلاح،حذف)


-  تلقيح (جديد،اصلاح،اصلاح آخرين تلقيح،حذف آخرين تلقيح،اصلاح تلقيح منجر به آبستني)


-  خشكي (جديد ،حذف،اصلاح،پايان خشكي،حذف خشكي)


-  زايش (ثبت زايش،خروج جفت،حذف زايش)


-  واكسن (جديد،اصلاح،حذف)


 پزشكي و توليد مثل


درمان وتوليد مثل


ديگر عمليات در نرم افزار مديريت گاوداري مديران

-  اندازه گيري (جديد،اصلاح،حذف)


-  عكسها (امكان درج 3 تصوير براي دام)


-  كارتيه (جديد،اصلاح،حذف)


-  وقايع يكبار (جديد،اصلاح،حذف)


-  اسكور حركتي (جديد،اصلاح،حذف)


-  اسكور بدني (جديد،اصلاح،حذف)


-  اسپرمهاي پيشنهادي (جديد،اصلاح)


-  سم چيني (جديد،اصلاح،حذف)


اسپرم


اندازه گيري دام


كارتيه دام-پستان دام


شناسنامه دام


كارتيه


شير

-  ركورد يك دام (جديد،اصلاح،حذف،نوبت ركورد)


-  ركورد جمعي دامها (جستجوي اطلاعات،دريافت فايل،خطاي ركورد،اطلاعات ركورد)


o        دريافت فايل با قابليت هاي : تعيين تاريخ ركورد،نوع ركورد،تعداد دوشش،دريافت فايل ركورد،دريافت جواب آزمايش،انتقال جواب


o        خطاي ركورد با قابليت هاي: خطاي ركورد، اصلاح در محل،تبديل 2 بار به 3 بار دوشش،ليست پيشنهادي حذف،حذف ليست پيشنهاد


o        اطلاعات ركورد با قابليت هاي: اصلاح در محل،ركورد جديد،تبديل ركورد از يك بار به 3 بار،انتقال ركورد از تاريخ تا تاريخ،حذف كليه ركورد ها در تاريخ مشخص


 


-  محاسبه استاندارد


-  كنترل استاندارد شير


اطلاعات ركورد


نوبت شيري


خطاي ركورد شير
2- جابجايي دام

 با قابليت هاي زير:


-          پاك كردن ليست


-          انتقال ليست


-          گردش دام


-          جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزي وپلاستيكي)


-          انتخاب همه دامها


-          پرش به بهاربند


-          بررسي دامها


بهاربند


جابجايي دام


3- آخرين وضعيت دامهاي ماده:

براساس:


-          موجود/        آماده حذف/    حذف شده/   تلف شده/    زنده/  همه/  تلقيح شده/  آماده تلقيح/  غير آماده تلقيح/  تليسه/ خشك/  شيري/ آبستن/   غير آبستن


با قابليت هاي :


-          مشاهده پرونده


-          خلاصه پرونده


-          امكان بازسازي دامها


-          گزارشگيري با نرم افزار رز


-          نمايش وقايع خاص


-          جستجو براساس


o        گوش پلاستيكي/   گوش فلزي/  شماره ثبت/ شماره بدن/ دسته بندي ساده /دسته بندي پيشرفته


كه بخش مشاهده پرونده خود شامل موارد زير مي باشد:


مشاهده پروند به تفكيك

-  زايش


-خشكي


-  تلقيح


-  فحلي


-  ويزيت


-  واكسن


-  سم


-  حركتي


-  ركورد


-  شير استاندارد


-رتبه


كارت دام

مشاهده پروند دام


پرونده دام


مشاهده پروند دام


زايش دام


4- گزارشهاي مرور گله

با قابليت انتخاب گزارشهايي همچون:

-          مرور بهاربندها

-          مرور ركوردهاي رسمي

-          مرور زايش

و انجام عملياتي مانند:

-          سوابق محاسبه

-          گزارش از اطلاعات در حال نمايش با استفاده از نرم افزار رز

 

گزارشهاي-مرور-گله

5- شير توليدي روزانه

-          جديد/       اصلاح/     حذف

 

شير-توليدي-روزانه

6- تركيب گله

با قابليت:

-          محاسبه تركيب گله امروز

-          اصلاح تركيب گله

-          حذف

 

محاسبه-اصلاح-تركيب گله

7- گزارشهاي ورود اطلاعات در نرم افزار مديريت گاوداري :

براساس:

-          خشكي به علت كم شيري

-          خشكي به علت آبستني

-          چك رحمي

-          تست اوليه آبستني

-          تست دوم آبستني

-          انتظار زايمان

 

گزارشهاي-ورود-اطلاعات

·       با قابليت ارسال دامها به عمليات جمعي كه اين قسمت خود شامل بخشهاي زير مي شود:

-          ايجاد ليست جديد

-          ذخيره ليست

-          باز كردن ليست

-          انجام عمليات جمعي براساس:

1.       كارتيه

2.       سم چيني

3.       اسكيج مركز

4.       جابجايي دام

5.       خلوص خوني

6.       اسپرم

7.       استاندارد شير

8.       زايش

9.       تلقيح

10.    ثبت خشكي

11.    ثبت فحلي

12.    تجويز دارو

13.    واكسيناسيون

14.    توليد مثل

15.    اندازه گيري

عمليات-جمعي

-          عمليات سريع با قابليت انتخاب برنامه هايي همچون:

1.       وقايع يكبار

2.       واكسن

3.       سم چيني

4.       حذف جمعي سريع

 گزارشهاي-ورود-اطلاعات

-          انتخاب دام بر اساس :

1.       جنسيت

2.       تارخ تولد

3.       تاريخ خشكي

4.       تاريخ تلقيح

5.       تاريخ زايش

6.       سن

7.       بهاربند

8.       وضعيت دام

 

انتخاب دام

8- ورود اطلاعات دسته اي:

-          اجراي برنامه با انتخاب فايلها به صورت دسته اي

-          اشكال يابي و ذخيره اطلاعات

 

ورود-اطلاعات-دسته-اي

9- ارزيابي مركز اصلاح نژاد

با امكان:

-          حذف اطلاعات از تاريخ مشخص

-          ورود اطلاعات جديد ارزيابي مركز(امكان اضافه كردن اتوماتيك ارزيابي هاي جديد)

 

ارزيابي-مركز-اصلاح-نژاد

10- بانك و انبار اسپرم

انبار اسپرم با امكان:

-          ايجاد اسپرم جديد

-          اصلاح اسپرم

-          حذف اسپرم

-          ورود به انبار

-          خروج از انبار

-          امكان جستجو براساس شماره ثبت

بانك اسپرم مركز با قابليت:

-          نمايش ليست اسپرم ها (امكان تغيير يا افزايش اسپرم به صورت دستي)

-          اطلاعات جديد

-          بررسي اسپرم ها

 

انبار-و-بانك-اسپرم


ليست-اسپرمها

11- انبار دارو:

 با امكان:

-          ايجاد داروي جديد

-          اصلاح دارو

-          حذف دارو

-          ورود به انبار

-          خروج از انبار

مديريت

قسمت مديريت نرم افزار مديريت دامداري مديران داراي بخشهاي زير مي باشد:

1.          پيش فرضها (با امكان جستجو و تبديل تمامي مقادير به پيش فرضهاي اوليه)

2.          تعاريف برنامه (تنظيم ورود به انبار اسپرم،علت مراجعه درماني،دليل حذف،ورود به انبار دارو،علت سقط،نحوه زايش،خروج جفت ،دكتر بيمه ،نوع انتقال جنين، مراحل درمان و ...و امكاناتي مانند تعريف جديد،اصلاح،تعاريف تركيبي(دليل حذف گاو،دليل بيماري) و جستجوي اتوماتيك)

3.          تعريف بهاربند (جديد ،اصلاح،حذف،تغييرات بهاربندها)

4.          پرسنل فعال (ايجاد، اصلاح و حذف پرسنل)

5.          تعريف كاربر

6.          پشتيبان (امكان تهيه ،بازيابي ،فشرده سازي فايل پشتيبان و حذف فايل اصلي پس از فشرده سازي )

7.          ارتباط با سرور

8.          ويرايش برنامه ها (مقدارهاي ثابت ورود اطلاعات، عمليات سريع،بيمه دام،كارت دام ،وضعيت گله،ورود اطلاعات دسته اي،تركيب گله،خلاصه وضعيت دام،گزارشهاي ورود اطلاعات)

 

مديريت-تعاريف-برنامه


تعاريف برنامه


مديريت-پيش-فرضها

از ديگر امكانات برنامه:

-     كنترل سلامتي فايلهاي اطلاعاتي

-     دفتر تلفن(با امكان ايجاد،اصلاح و جستجو)

-     مرور وضعيت گله (امكان ذخيره فايل به صورت اكسل)

 خلاصه-وضعيت-گله

-     محاسبه تفسيري وضعيت گله

 محاسبه-تفسيري-گله.

 


ساير نرم افزار هاي مديريت دامپروري

ساير نرم افزار هاي موجود در نرم افزار مديريت گاوداري مديران عبارتند از:


نرم افزار مديريت عكس

انتخاب بر اساس

-          جنسيت

-          داراي عكس

-          حذف شده و داراي عكس

-          تاريخ تولد

-          امكان حذف عكسهاي انتخابي

 

نرم افزار مديريت بانك اطلاعات

-          تهيه نسخه پشتيبان

-          بازيابي نسخه پشتيبان

-          مرتب سازي اطلاعات

-          فشرده سازي نسخه پشتيبان

-          حذف فايل اصلي پس از فشرده سازي

نرم افزار سايه

نرم افزار ويرايش برنامه هاي داخلي


 نرم افزار سايه

نرم افزار آخرين وضعيت دام

بر اساس

-          موجود/         آماده حذف/    حذف شده /تلف شده /  زنده / همه/    تلقيح شده/   آماده تلقيح/    غير آماده تلقيح/   تليسه/   خشك/    شيري/   آبستن/  غير آبستن


با قابليت هاي

-          مشاهده پرونده

-          خلاصه وضعيت دام

-          شير توليدي

-          تركيب گله

-          دفتر تلفن

-          گزارش گيري

-          جستجو براساس

1.      گوش پلاستيكي

2.      گوش فلزي

3.      شماره ثبت

4.      شماره بدن

مشاهده پرونده:

·         مشاهده پروند به تفكيك

- زايش/خشكي/ تلقيح/ فحلي/ ويزيت/ واكسن/ سم/ حركتي/ ركورد/ شير استاندارد/ رتبه

·         كارت دام


 كارت دام


خلاصه وضعيت دام


كارت دام


پرونده-تفكيك-شده-بر-اساس-تلقيح


پرونده-تفكيك-شده-بر-اساس-زايش

نرم افزار چيدمان بهاربند

با قابليت هاي:

·         انتخاب و جابجايي در بهاربند براساس موارد زير:

-          اطلاعات اوليه

-          انتخاب براساس

1.      سن

2.      روزهاي شيردهي

3.      شكم

4.      اسكور بدني روز آبستني

-          انتخاب براساس شير

1.      ميزان شير در ركورد آخر

2.      اختلاف شير با قبل

3.      سل كانت

4.      ميزان شير قبلي

-          شرايط اضافي مانند:

1.      جنسيت

2.      نوع دام

o        شيري

o        خشك

o        تليسه

3.      وضعيت آبستني

o        آبستن

o        غير آبستن

4.      تلقيح

o      تلقيح شده

o      آماده تلقيح

o      غير آماده تلقيح

5.      انتخاب بهاربند

 

چيدمان بهاربند

نرم افزار محاسبه همخوني

با قابليت

-          انتخاب دام (امكان اضافه و حذف از ليست)

 -     موجود/    آماده حذف / حذف شده /     تلف شده /   زنده /   همه /   تلقيح شده /   آماده تلقيح /  غير آماده تلقيح / تليسه / خشك /شيري / آبستن / غير آبستن

امكان جستجوي دام بر اساس

- گوش پلاستيكي/ گوش فلزي / شماره ثبت / شماره بدن

 

انتخاب دام

-          انتخاب اسپرم (امكان اضافه و حذف از ليست)

بر اساس :

1.      انبار اسپرم

2.      بانك اسپرم

3.      گاو نر

     و امكاناتي مانند:

oجستجو بر اساس ثبت خارجي

oنمايش اسپرمهاي موجود در انبار

 

همخوني-انتخاب-اسپرم-انبار


همخوني-انتخاب-اسپرم-گاو نر


 

-          مشاهده نتايج

1.        محاسبه همخوني تركيبي

2.        چاپ نتايج

3.        ذخيره اتوماتيك نتايج

-          محاسبه هم خوني داخلي

 

همخوني-نتايج

نرم افزار بيمه دام

داراي دو بخش مي باشد:

1.      تعريف دوره / انتخاب دام / فايل بيمه / درخواست بازديد

قابليت هاي اين قسمت :

- د راين بخش امكان اصلاح و تعريف دوره جديد وجود دارد

- امكان ورود دام در دوره به صورت:

o        تليسه 3 تا 9 ماه

o        تليسه 9 تا 15 ماه

o        تليسه 15 تا 25 ماه

o        مولد و تليسه آبستن

- فايل ارسالي بيمه

- ثبت رديف قرارداد

- خسارات

o        انتخاب دام

o        اعلام خسارت

با امكان ورود اطلاعات خسارت مانند:

-       تاريخ وقوع خسارت

-       تارخ اعلام خسارت

-       نوع خسارت

-       علت خسارت

o        فرم درخواست بازديد

 

بيمه-دام-تعريف-دوره-انتخاب

2.      عمليات پس از ارسال درخواست بازديد

قابليت هاي اين بخش عبارتند از:

-          ثبت بازديد دكتر

-          ثبت ارسال پرونده

-          ثبت دريافت غرامت

-          گزارش از همه اطلاعات

-          جستجوي دوره


 بيمه-دام-عمليات پس از ارسال


عمليات-پس از ارسال درخواست

نرم افزار ارزيابي تيپ

قابليت هاي اين نرم افزار:

1.      جستجوي دام براساس تاريخ و شماره دام

2.      جستجوي كامل (به صورت دسته بندي ساده و پيشرفته)

3.      ارزيابي جديد

4.      ارزيابي دام

5.      اصلاح ارزيابي

6.      حذف ارزيابي

 

ارزيابي دام

سيستم جامع گزارش رز

داراي بخشهاي زير مي باشد:

1.      ليست گزارشها گزارش گير رز

2.      اجراي تك گزارش 

3.      برنامه جديد

4.      باز كردن گزارش از روي كامپيوتر

5.      طراحي گزارش تركيبي

6.      تنظيم ها

7.      پشتيبان (امكان تهيه و بازيابي و فشرده سازي فايل پشتيبان)

8.      ارتباط با سرور

 

برنامه جديد طراحي گزارشليست گزارشها ويرايش برنامه

 

1.      ليست گزارشها را مي توان براساس زير دسته بندي نمود:

-          واحد توليد

-          مشخصات دامهاي زنده

-          مشخصات كل دامها

-          متفرقه

-          شير كل دام

-          شير

-           دامهاي زنده

-           شجره

-          زايش

-          ركورد

-          درمان و توليد مثل دامهاي زنده

-          درمان و توليد مثل كل دامها

-          خشكي

-          حذف

-          تست هاي پزشكي

-          پزشكي 

-          بيمه

-          بهاربند


 باروري به تفكيك مامور تلقيح 


تست آبستني مجدد دامهاي خشك


شجره دامهاي ماده


غرامت بيمه
وضعيت بهاربند هاي شيري


 


توضيحات بيشتر در مورد نرم افزار گزارش گير و گزارش ساز رز را از اينجا مطالعه نماييد.


 

راه هاي تماس با ما

تلفن دفتر مركزي

تلفن دفتر مركزي


03134401393     

03134401105    


تماس مستقيم


09131026235


 

هیچ دیدگاهی برای این آگهی درج نشده است

اولین دیدگاه را شما ارسال کنید

جهت ارسال دیدگاه باید در سایت عضو شوید

ثبت آگهی رایگان
جهت مشاهده نماد اصلی کلیک بفرمایید
جهت مشاهده نماد اصلی کلیک بفرمایید